Potrebu za postojanjem kluba brđana u našem Odredu, uočila je još 1977. Marija Katić, kada je predložila da se osnuje klub brđana, ali je do osnivanja kluba došlo tek 4 godine kasnije.

1980. je grupa roditelja, koja je došla u posjet djeci na tabor i koloniju  LOPAR ’80. donijela odluku da se udruže u klub brđana koji se službeno osnovao godinu dana kasnije, 8. lipnja 1981. s 24 člana. Prva predsjednica kluba bila je Đurđa Guljašeić, a za tajnicu je izabrana Verica Herceg (mame naših članova, bez izviđačkog iskustva). Klub je najbolje radio u doba dok su i djeca njegovih članova bila “na vrhuncu” svog izviđačkog života. Bili su to roditelji koji su imali neodoljivu potrebu dokazati svojim klincima da mogu sve što i oni, ako ne i bolje. Išli su s nama na tabore, izrađivali taborske objekte, pomagali i sudjelovali u svemu.
Klub se kroz godine održao iako su ga polako napuštali osnivači… Trenutno klub čine straiji članova drugih organizacijskih jedinica i određeni broja roditelja djece koji su članovi Družina LASTAVICA ili SUSDEGRAD.

Predsjednica kluba brđana je Jadranka Ivaniš – Jaca, a brđani se sastaju u Podsusedu, ili na nekom drugom mjestu, prema potrebi.
Redovno odlaze na susrete brđana koji se održavaju svake godine u rujnu u drugom dijelu Hrvatske, a aktivno sudjeluju i u organizaciji i realizaciji svih višednevnih aktivnosti.