ODRED IZVIĐAČA "MP"

Budi pripravan!

NOVOSTI

Klikom na gumb pronaći ćete članke za novosti koje su se odvile, ili koje će se odviti, u radu Odreda, družina i Kluba.

GALERIJA

Ako želite vidjeti našu galeriju, što vas sprjećava da stisnete na sliku...
ČLANSTVO

Godišnja članarina u Odredu izviđača "MP" iznosi 200 kuna. Ukoliko iz iste obitelji ima više maloljetnih članova, svaka sljedeća članarina, po osobi, iznosi 150 kuna.

Ukoliko se upisujete u izviđačku organizaciju popunite pristupnicu za maloljetne ili punoljetne članove. Pristupnicu skinete u excelu te popunjenu, ispisanu i potpisanu pristupnicu donesite u prostorije Odreda na ovjeru. Registracijski broj  te mjesto i datum pristupanja ispunjava tajnik Odreda. Informacije o Odredu možete pronaći i na stranicama udruga Republike Hrvatske na ovom LINKU.

Plaćanjem članarine, svaki član postaje i članom Saveza izviđača Hrvatske (SIH), a time i članom Svjetske izviđačke organizacije (World Organisation of the Scout Movement - WOSM). Od članarine se, također, i plaća članarina Savezu izviđača Zagreba (SIZ).

Plaćanjem članarine svaki član Odreda preuzima prava i obveze: [preuzeto iz Statuta Odreda izviđača "MP", 2015.]

  • sudjelovanje u ostvarivanju programa OI „MP“ i u ostalim aktivnostima izviđačke organizacije u skladu sa Statutom;
  • ovisno o životnoj dobi, sudjelovanje u predlaganju i donošenju odluka i stavova te da biraju i budu birani u organe;
  • korištenje sredstvima i povlasticama organizacije;
  • čuvanje i podizanje ugleda OI „MP“, čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzete obveze.

Članarina se uplaćuje za kalendarsku godinu te je za 2017. godinu potrebno uplatiti do 1. 12. 2016. godine kako bi se u potpunosti iskoristila sva prava plaćene članarine te kako bi se pravovremeno odvila registracija u SIH.

 

Članarina se uplaćuje na Odredski račun.

IBAN HR1923600001101448123

Opis plaćanja : "ime i prezime", "članarina za 2017. godinu"